Τιµητική εκδήλωση για τον Νάσο ∆ετζώρτζη

H Τράπεζα της Ελλάδος προσκαλεί σε τιµητική εκδήλωση για τον λογοτέχνη, µεταφραστή και επιµελητή

Νάσο ∆ετζώρτζη

µε οµιλητές τους κ.κ. Κική ∆ηµουλά, Αντιγόνη Βλαβιανού, Τάκη Θεοδωρόπουλο

και συντονιστή τον κ. Νίκο Καραπιδάκη

 

τη ∆ευτέρα 19 ∆εκεµβρίου 2016 και ώρα 18:00

στο Κεντρικό Κατάστηµα της Τράπεζας της Ελλάδος

2ος όροφος - Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων

(Είσοδος: Εδ. Λω & Σταδίου)

 

ΠΡΟΣOXH: Παράκληση να ενημερώσετε για τη συμμετοχή σας έως την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2016

στο e-mail: Registrations@bankofgreece.gr

 

Η επίδειξη της πρόσκλησης και της αστυνομικής σας ταυτότητας ή άλλου επίσηµου εγγράφου ταυτοποίησης είναι απαραίτητη κατά την είσοδό σας στην Τράπεζα

Επιστροφή
Ανακοίνωση της Εταιρείας Συγγραφέων για τις επιθέσεις εναντίον βιβλιοπωλείων
Ποιητική εκδήλωση στο Νομισματικό Μουσείο
© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543