Στον Μπομπ Ντύλαν το Νομπέλ Λογοτεχνίας 2016

«The answer, my friend, is blowin' in the wind»

Επιστροφή
Για τον Nτάριο Φο
Ο «Αναγνώστης» τιμά τον Roderick Beaton
© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543