Πρόσκληση προς τα μέλη μας για αποστολή κειμένων

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ

Στις δύσκολες αυτές ημέρες που μένουμε σπίτι, απευθύνουμε πρόσκληση προς τα μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων να στείλουν ένα σύντομο (λιγότερες από 500 λέξεις) ανέκδοτο κείμενο ή απόσπασμα από δημοσιευμένο έργο τους σε οποιαδήποτε μορφή λόγου (πεζογραφία, ποίηση, δοκίμιο ή άλλη μορφή). Εναλλακτικά μπορούν να στείλουν αποσπάσματα από μεταφράσεις τους από έργα άλλων συγγραφέων. Ταυτόχρονα θα θέλαμε να στείλουν λίγα λόγια (λιγότερες από 50 λέξεις) για ένα βιβλίο που διαβάζουν ή ξαναδιαβάζουν τώρα.

Από τέλη Μαρτίου, τα κείμενα και τα λίγα λόγια για ένα βιβλίο θα αναρτώνται σε τακτά διαστήματα, με τη σειρά που έρχονται, στον ιστότοπο (www.authors.gr) της Εταιρείας Συγγραφέων, κάτω από τον γενικό τίτλο «Στο σπίτι των λέξεων». Αναρτήσεις θα συνεχιστούν για όσο διάστημα μένουμε σπίτι.

Παρακαλούμε όπως τα κείμενα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Αντιπροέδρου Ιωσήφ Βεντούρα (iossifventura@gmail.com), με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας (info@authors.gr).

Ευχαριστούμε όλους όσοι με πνεύμα αλληλεγγύης επικοινωνούν με μέλη και άλλους που μπορεί να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες αυτή την περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Επιστροφή
Συνέντευξη του Προέδρου της Ε.Σ. Γιώργου Χουλιάρα στη Γιούλη Τσακάλου, Athens Voice, 11.3.2020
© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543