Διαδικασία εισδοχής

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισδοχή νέου μέλους στην Εταιρεία Συγγραφέων 


Υποβολή αίτησης γίνεται εφ΄ όσον έχει περάσει μια πενταετία από τη δημοσίευση του πρώτου λογοτεχνικού έργου του υποψηφίου.

Υποβάλλονται:

  1. Μία αίτηση με όλα τα στοιχεία του υποψηφίου μέλους (διεύθυνση, τηλέφωνα κτλ.)
  2. Δύο ( 2 ) αντίτυπα από κάθε έργο του καθώς και στοιχεία για την πνευματική του παρουσία (βιβλιοκρισίες κλπ.).
  3. Μία εισήγηση ενός ενεργού μέλους της Εταιρείας Συγγραφέων, η οποία θα παρουσιάζει το έργο του υποψηφίου μέλους και την προσφορά του στα γράμματα. Η εισήγηση αυτή πρέπει να υπογράφεται και από άλλα 6 ενεργά μέλη της Εταιρείας Συγγραφέων. Συνολικά δηλαδή 7 υπογραφές.
  4. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους.
  5. Το Δ.Σ. σε ειδική συνεδρίαση του αποφασίζει εάν οι υποψηφιότητες είναι έγκυρες και σύμφωνες με το άρθρο 4*  του καταστικού
  6. Oι έγκυρες υποψηφιότητες εξετάζονται  από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Συγγραφέων, η οποία συγκαλείται κάθε χρόνο την Άνοιξη.

 

* ΑΡΘΡΟ 4

Η Εταιρεία έχει μέλη τακτικά, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

α) Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες συγγραφείς, οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει στην ελληνική γλώσσα ποιήματα, πεζογραφήματα, δοκίμια και μελέτες για τη λογοτεχνία ή λογοτεχνικές μεταφράσεις, που με την ποιότητά τους συμβάλλουν στην προαγωγή του ελληνικού λόγου.
β) Αντεπιστέλλοντα μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες κάτοικοι εξωτερικού με τα προσόντα των τακτικών μελών, ή αλλοδαποί συγγραφείς, αν έχουν δημοσιεύσει μελέτες, μεταφράσεις, άρθρα κ.λπ., που συντείνουν στην προώθηση της ελληνικής λογοτεχνίας.
γ) Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν Έλληνες ή αλλοδαποί συγγραφείς που έχουν προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες προς την κατεύθυνση των σκοπών της Εταιρείας, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

© Copyright 2015 Εταιρεία Συγγραφέων - Κοδριγκτώνος 8. 11257 Αθήνα. Τηλ.: 210.8231890, Fax: 210.8232543